שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שצ"פ והתווית דרך גישה, שינוי למתאר, מג'ד

תוכנית ג/ 10308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שצ"פ והתווית דרך גישה, שינוי למתאר, מג'ד
מספר: ג/ 10308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלקה 81 וח"ח 82 בגוש 19053 משטח חקלאי
לשטח תעשיה בכפר מג'ד אל כרום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום

תיאור המיקום:
ישוב: מג'ד אל-כרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18969חלק28, 31-32, 46-5025-27, 29-30, 33, 43-45, 51-53, 76
19045חלק11-13, 35
19053חלק53-55, 65-68, 74-89, 961-12, 14, 17, 19, 21-24, 26-27, 50-52, 57-60, 62-64, 70-73
19054חלק11-13, 35, 54-56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3700תכנית מתאר מג'דל כרום.שינוי
תוכניתג/ 7696דרך ראשית מס' 85 (עכו-נצרת) קטע מג'ד אל כרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3104. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בהתנגדויות08/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2657. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2001. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2000
קבלת תכנית23/11/1997