שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה

תוכנית ג/ 11693

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה
מספר: ג/ 11693
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7318שכונת קדמני -ירכאשינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2529. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים05/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 226. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2001. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/10/2000
קבלת תכנית13/01/2000