שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך

תוכנית ג/ 11692

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א והתווית דרך
מספר: ג/ 11692
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח מגורים "א".
שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח דרך ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18795חלק38-40, 80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2003תאריך פרסום: 26/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5218. עמוד: 3911. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית02/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2194. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/03/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2000
קבלת תכנית13/01/2000