שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והרחבת דרך ירכא

תוכנית ג/ 11638

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והרחבת דרך ירכא
מספר: ג/ 11638
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים א' בניני ציבור והתווית כבישים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18920חלק46, 58-59
18921חלק9, 15, 73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 372. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2001. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/2001
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1975. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2000
קבלת תכנית07/12/1999