שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ושב"צ והתווית דרך, מערבית לישוב נחף.

תוכנית ג/ 13387

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ושב"צ והתווית דרך, מערבית לישוב נחף.
מספר: ג/ 13387
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפשרת קרקע לאפשר בניה לפתוח למקום, תוך שמירה על שטחים פתוחים, פתרונות לתנועה, תשתיות וצרכי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19135חלק27-5455
19142חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 999מתאר נחףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/12/2002
קבלת תכנית02/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300303/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202218/12/2002