שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', התווית דרך איחוד וחלוקה, ומתן לגיטימציה

תוכנית ג/ 11270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', התווית דרך איחוד וחלוקה, ומתן לגיטימציה
מספר: ג/ 11270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח ביעוד חקלאי לשטח מגורים א' צבורי
פתוח ודרך ושינוי משטח למגורים א' לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה18/08/1999
קבלת תכנית28/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח13918/02/2002