שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', צפון מערב דיר חנא:

תוכנית ג/ 13956

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', צפון מערב דיר חנא:
מספר: ג/ 13956
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 62 גוש 19416 משטח חקלאי למגורים א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19416חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6267דיר חנא צפוניתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית11/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400319/01/2004