שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שכ' בת 16 דונם, 130 יח"ד

תוכנית ג/ 14021

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שכ' בת 16 דונם, 130 יח"ד
מספר: ג/ 14021
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטחים חקלאיים ליעודי מגורים ודרכים בדיר חנא.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
צפון דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19409חלק373, 36, 38, 41-43
19410חלק1, 6
19411חלק1-2, 4, 6-14, 783, 15, 41, 72
19415חלק41, 115, 122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400531/03/2004