שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', 7.5 דונם, בצפון הכפר דייר חנא

תוכנית ג/ 13144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', 7.5 דונם, בצפון הכפר דייר חנא
מספר: ג/ 13144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19413חלק37-40, 4336
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6567אזור מרכז אזרחי מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
קבלת תכנית24/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002