שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרכיםירכא, מתאר 1

תוכנית ג/ 11306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרכיםירכא, מתאר 1
מספר: ג/ 11306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב' ולשטח לבנייני ציבור והתווית כבישים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק1-7, 46-488, 14-17, 41, 45, 49-50, 56, 72, 92
18927חלק8
18928חלק101-104, 111100, 105, 110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10799שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' -ירכאשינוי
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 372. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/08/2001
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2001
פרסום להפקדה בעיתונים04/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2001. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1861. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2000
קבלת תכנית11/05/1999