שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' (התויית דרך-מזרח ירכא)

תוכנית ג/ 14422

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' (התויית דרך-מזרח ירכא)
מספר: ג/ 14422
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי מאיזור חקלאי לאיזור מגורים ב'.

עיקרי הוראות התכנית:
*שינוי מאיזור חקלאי לאיזור מגורים ב'.
* קביעת התכליות המותרים לכל יעוד קרקע.
. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
. קביעת הנחיות סביבתיות.
. קביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק37-38, 4236, 89-90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3543. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2005. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1712. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח01/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/12/2003
קבלת תכנית25/12/2003