שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא

תוכנית ג/ 11258

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא
מספר: ג/ 11258
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב', ושצ"פ והתווית כבישים חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18928חלק6249-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1185. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים30/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית15/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 20. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2001
קבלת תכנית03/03/1999