שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא

תוכנית ג/ 15760

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא
מספר: ג/ 15760
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב+ שצ"פ והתווית דרכים חדשה
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק42
18899חלק69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכאשינוי
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4276. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1782. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/09/2005
קבלת תכנית13/09/2005