שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב, שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי משולב, שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מסחרי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18886חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8782שינוי יעוד מתעשיה א' ו-ב' לשטח חקלאי, שינוי למתאר,ירכא.שינוי
תוכניתג/ 5000קביעת אזורי מגורים ותעשיה ושפ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4660. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית01/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות18/11/1998תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. עמוד: 489. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה29/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה21/01/1998
קבלת תכנית07/10/1997