שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב שצ"פ ושב"צ והתויית דרך, דיר חנא

תוכנית ג/ 14741

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב שצ"פ ושב"צ והתויית דרך, דיר חנא
מספר: ג/ 14741
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למרכז אזרחי, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למרכז אזרחי, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק39
19428חלק1-3, 165-166
19430חלק15, 41, 79, 104, 116, 118, 121, 170, 178
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית29/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 952. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2006
קבלת תכנית16/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה