שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסי - תחנת שאיבה בדיר חנא

תוכנית ג/ 12454

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקן הנדסי - תחנת שאיבה בדיר חנא
מספר: ג/ 12454
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19428חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2002
קבלת תכנית03/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18102/02/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201317/07/2002