שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה, ג'דיידה מכר

תוכנית ג/ 13676

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה, ג'דיידה מכר
מספר: ג/ 13676
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד חלק מחלקה 30 מגוש 18536 משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים (תחנת שאיבה).

עיקרי התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע מתקנים הנדסיים.
גודל מגרש מינימלי 200 מ"ר.
קווי ביניין-קידמי:לפי התשריט.
אחורי:3 מ'.
צדדי:3 מ'.
מס' קומות -1.
גובה הבניין:5 מ'.
שימושים-עיקרי 50% .
שרות:0%.
לכיסוי קרקע-50%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18536חלק30, 64
18545חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7973תכנית מתאר ג'דיידה מכרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4006. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1912. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2005. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח19/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2003
קבלת תכנית29/12/2002