שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש וספורט, שינוי למתאר, דיר חנא.

תוכנית ג/ 10328

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש וספורט, שינוי למתאר, דיר חנא.
מספר: ג/ 10328
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משטח חקלאי לשטח נופש וספורט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19420חלק2
19427חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2002
קבלת תכנית17/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200114/01/2002