שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט צפונית לעראבה ליד דרך 804

תוכנית ג/ 12860

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט צפונית לעראבה ליד דרך 804
מספר: ג/ 12860
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח נופש , ספורט ומתקני משחקים ותכנון דרך גישה לאתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19374חלק94-95, 98-99
19377חלק41-3
19378חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
קבלת תכנית27/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200201113/03/2002