שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט - בית זרזיר

תוכנית ג/ 11220

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט - בית זרזיר
מספר: ג/ 11220
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור מגורים לשטח ספורט
להקמת מגרש כדור רגל וטריבונת יציעים לכ - 5000
צופים שתספק את צרכי הכפר והאזור מסביב לשנת 2020
וסלילת דרך שתתחבר לדרך קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17585חלק30-35, 38-39, 49-50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/02/2004
קבלת תכנית23/03/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400209/02/2004