שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.

תוכנית בר/ 210

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.
מספר: בר/ 210
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: חבל יבנה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
182חלק49-5142-43, 45-46, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1996.
פרסום לאישור ברשומות24/12/1995תאריך פרסום: 24/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4364. עמוד: 1019. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות29/01/1995תאריך פרסום: 29/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4279. עמוד: 1717. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1994.
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1993
קבלת תכנית23/05/1993