שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך וש.פ.פ

תוכנית ג/ 13599

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשירותי דרך וש.פ.פ
מספר: ג/ 13599
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח משטח חקלאי לשטח שרותי דרך ושטח פרטי פתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעיליאמעיליאמעיליא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18658חלק56-58
18660חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6296תכנית מתאר מעיליאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/12/2002
קבלת תכנית15/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004