שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, מזרח מזרעה. שינוי למתאר.

תוכנית מא/ מח/ 9320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, מזרח מזרעה. שינוי למתאר.
מספר: מא/ מח/ 9320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שכונת מגורים בצד
מזרחי לכפר מזרעה.
ב. חלוקת השטח לאזור בניה למגורים / בניה לצורכי ציב
ור ו- ש.צ.פ.
ג. התווית דרכים לרכב ושבילים להולכי רגל.
ד. קביעת הוראות ליעודי קרקע / הוראות בינוי, הנחיות
למיקום מקומות חניה ופיתוח שטח.
ה. הוראות להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
ישוב: מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18140חלק1, 3-4
18144חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית16/07/1996