שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין

תוכנית ג/ 15633

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, סכנין
מספר: ג/ 15633
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי למתאר מספר וג/ 7720,
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים והקטנת רוחב כביש והפיכתו למגורים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק6075, 161
19279חלק5, 49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7720שנוי יעוד למגורים, כבישים ושטח לבניני ציבור, סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/07/2005
קבלת תכנית14/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200600924/05/2006