שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנה דלק

תוכנית ג/ 12253

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנה דלק
מספר: ג/ 12253
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 48 גוש 12211 מאזור חקלאי לאזור תחנת תדלוק ושרותי דרך מדרג
א' עפ"י תמ"א 18. שינוי מס' 2 נוסח התשנ"ו 1996.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12208חלק58, 60
12211חלק41, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2001
קבלת תכנית24/12/2000