שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק דרגה "ג" ושרותי דרך קביעת הוראות בניה

תוכנית ג/ 10110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק דרגה "ג" ושרותי דרך קביעת הוראות בניה
מספר: ג/ 10110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי של שטח שטח התכנית מחקלאי לתחנת תדלוק
מסוג ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1997
קבלת תכנית23/07/1997