שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק.

תוכנית ג/ 12823

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק.
מספר: ג/ 12823
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת תחנת תדלוק מדרג ב'.:
1. שינוי יעוד אזור חקלאי לתחנת תדלוק דרג ב'.
2. שינוי יעוד שצ"פ לדרך .
3. קביעת התכליות המותרות ליעוד הקרקע.
4. קביעת הוראות בניה: מרווחי בניה גובה בנין ושטח בניה מקס'.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12208חלק58-60
12211חלק1-2, 48, 81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2003
קבלת תכנית31/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301920/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002