שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, בדיר חנא

תוכנית ג/ 13073

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, בדיר חנא
מספר: ג/ 13073
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנץ ץדלוק מדרגה ב' בחלק מחלקה 15 בגוש 19428

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות לבניית תחנת תדלוק וקביעת זכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19428חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראותכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4198. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3647. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/02/2005
קבלת תכנית04/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים102229/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200900126/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800725/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200700805/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51104/12/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים31920/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24504/09/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600519/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500309/02/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה