שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך

תוכנית ג/ 10842

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושירותי דרך
מספר: ג/ 10842
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלק מחלקה 37 משטח חקלאי לשטח להקמת
תחנת תידלוק ושרותי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/1998
קבלת תכנית13/08/1998