שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ס כ נ י ן

תוכנית ג/ 10003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך ס כ נ י ן
מספר: ג/ 10003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי
דרך.
ב. קביעת הוראות בניה למבנה תחנת הדלק ולמבנה
המסחרי.
ג. קביעת הנחיות לשמירת איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19240חלק65
19323חלק95-97
19324חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/1997
קבלת תכנית21/07/1997