שינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (ביטול מסגרת חומה) לשטח חקלאי ב'. מושב בית נקופה.

תוכנית מי/ 308/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (ביטול מסגרת חומה) לשטח חקלאי ב'. מושב בית נקופה.
מספר: מי/ 308/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של 17 מגרשים מאזור חקלאי א' מיוחד על פי תכני מי/ במ/ 308 לאזור חקלאי ב' ושיוכם למגרשים המיועדים לאזור חקלאי ב' עפ"י תכנית מי/ במ/ 308 .
ב. התכנית אינה מוסיפה נחלות ואינה מוסיפה זכויות בניה מעבר לזכויות הקיימות בתכנית המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית נקופהבית נקופה

תיאור המיקום:
מושב בית נקופה ,
שטח בין קואורדינטות רוחב 635/050 - 634/240
לבין קואורדינטות אורך 212/250 - 211/750
גושים בהסדר
מגרשים מס' 21/ א , 21/ ב , 69/ א עפ"י תכנית מס' מי/ במ/ 308
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ במ/ 308מושב בית נקופה-הרחבת המושב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות22/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1589.
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2006. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/11/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית02/07/2003