שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח חקלאי מיוחד, שינוילמתאר, עבדון

תוכנית ג/ 10418

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח חקלאי מיוחד, שינוילמתאר, עבדון
מספר: ג/ 10418
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח חקלאי מיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18602חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/09/1998
קבלת תכנית03/02/1998