שינוי יעוד משטח חקלאי, יער ושמורת טבע למתקן הנדסי תחנת שאיבה, דיר חנא

תוכנית ג/ 16245

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח חקלאי, יער ושמורת טבע למתקן הנדסי תחנת שאיבה, דיר חנא
מספר: ג/ 16245
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון תחנת שאיבה - דיר חנא.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי ויער למתקן הנדסי - תחנת שאיבה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19428חלק4, 7-10, 163
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1198. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/10/2008
החלטה בדיון באישור תכנית13/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 755. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/03/2007
קבלת תכנית27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800913/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים82629/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700611/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה