שינוי יעוד משטח לא לבניה לאזור מתקנים (אנטנות בזק) אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לא לבניה לאזור מתקנים (אנטנות בזק) אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מתקנים כדי לאפשר
העברת אנטנות חברת בזק מן המרכז העירוני הראשי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
נחל גרוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40021חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1992תאריך פרסום: 18/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4018. עמוד: 3680. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים28/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/02/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/02/1992
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/1991
החלטה בדיון בהתנגדויות23/12/1991
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1997. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1990
קבלת תכנית19/08/1990