שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10919

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב', שינוי למתאר, ירכא
מספר: ג/ 10919
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח לבנייני ציבור למגורים ב' לחלק
ופרצלציה חדשה לחלקה 36 מגוש 18898 מאדמות ירכא.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק36
18933חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/1999
קבלת תכנית16/09/1998