שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג', קביעת זכויות בניה.

תוכנית רצ/ 1/ 6/ 23/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג', קביעת זכויות בניה.
מספר: רצ/ 1/ 6/ 23/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג'.
ב. קביעת זכויות בניה.
ג. שינוי קוי בנין.
ד. קביעת מס' יחידות דיור.
ה. תוספת 4 קומות + ח. גג
ו. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3932חלק46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 6/ ברשל"צשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 1תוכנית רצ/ 1/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1596. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו11/07/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5327. עמוד: 3938. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/11/2002
קבלת תכנית09/09/2002