שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן, סכנין

תוכנית ג/ 20051

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי בנין בהתאם למסומן, סכנין
מספר: ג/ 20051
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב ושינוי קווי הבנין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת אחוזי הבניה ותכסית הבניה בשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת בסכנין

עיקרי ההוראות:
שינויי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב בצפון סכנין
הגדלת אחוזי הבניה ל - 210% בשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת
הגדלת התכסית ל - 70% במקום 50%
קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
שינוי קווי הבנין בהתאם למסומן בתשריט
קביעת הוראות בניה והנחיות בינווי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19315חלק4551-52, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 6671יעוד שטחים למגורים , מבני ציבור ודרכים.שינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2012
קבלת תכנית18/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201201223/07/2012