שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' דרכים ושצ"פ

תוכנית ג/ 20042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' דרכים ושצ"פ
מספר: ג/ 20042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגוים ב' במערב סכנין.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' במערב סכנין.
2. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרכים.
3. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור ודרכים לשטח ציבורי פתוח.
4. ביטול חלק מדרך מס' 12 בסכנין.
5. קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע.
6.מ קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק50, 122-125, 127-130, 13330, 33, 49, 109, 126
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2012
קבלת תכנית22/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201406/08/2012