שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א', שינוילמתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח מגורים א', שינוילמתאר, סכנין
מספר: ג/ 10012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ינוי יעוד חלק מחלקות מס' 74, 68, גוש 19290 משטח ל
בניני ציבור לשטח מגורים א'. ש
ל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק68, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/1997
קבלת תכנית21/07/1997