שינוי יעוד משטח ללא בנייה ודרך מתוכננת לשטח מלונאות ונופש

תוכנית 2/ 02/ 101/ 22/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח ללא בנייה ודרך מתוכננת לשטח מלונאות ונופש
מספר: 2/ 02/ 101/ 22/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מדרך לאזור מלונאות ונופש, שטח ציבורי פתוח, שטח לחניה ציבורית ושטח משולב (דרך+מעבר להולכי רגל).
2. קביעת הנחיות תכנון תכליות ושימושים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת