שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון מזרח עראבה

תוכנית ג/ 13129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים א' בצפון מזרח עראבה
מספר: ג/ 13129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מש.ב.צ. למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2416. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים09/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2005. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות26/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3433. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2002
קבלת תכנית16/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402826/10/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201927/11/2002