שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים א', סכנין

תוכנית ג/ 11448

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מגורים א', סכנין
מספר: ג/ 11448
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח התכנית משטח ציבורי לשטח מגורים א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק76-7745
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/03/2000
קבלת תכנית28/07/1999