שינוי יעוד משטח למגורים א' לדרך, והקטנת קו בנין לאפס, שינוי למתאר, דיר חנא

תוכנית ג/ 10408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לדרך, והקטנת קו בנין לאפס, שינוי למתאר, דיר חנא
מספר: ג/ 10408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך והקטנת קו בניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק124-125, 138-139, 150-151, 159-161, 169116, 137, 140, 149, 152, 170, 172-173, 175, 178
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/08/1998
קבלת תכנית20/01/1998