שינוי יעוד משטח למגורים א' לחקלאי, שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10446

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לחקלאי, שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10446
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה 19 מגוש 19271 ממגורים א' לשטח
חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית05/02/1998