שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח חקלאי וביטול חלק מדרך, שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10407

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח חקלאי וביטול חלק מדרך, שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10407
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ח"ח 45 גוש 19320 לחקלאי וביטול חלק
מכביש מס' 33.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19320חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2003
קבלת תכנית03/06/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301310/06/2003