שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לשב"צ, הרחבת מבני ציבור, דיר חנא.

תוכנית ג/ 12237

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לשב"צ, הרחבת מבני ציבור, דיר חנא.
מספר: ג/ 12237
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח למבני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק143
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/06/2001
קבלת תכנית28/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200620/03/2002