שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לתחנת תדלוק שרותי דרך ומסחר - סכנין

תוכנית ג/ 10807

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח לתחנת תדלוק שרותי דרך ומסחר - סכנין
מספר: ג/ 10807
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
9.1 שינוי יעוד קרקע משטח מגורים א':
9.1.1 למגרש לתחנת תדלוק, ושרותי דרך על פי תמ"א
18 - תקון מס' 2 , תחנה מטיפוס א' .
9.1.2 למגרש מסחרי
9.2 קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
9.3 קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
9.4 קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק55
19319חלק1918
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/02/1999
קבלת תכנית26/07/1998