שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח מגורים משולב מסחר, אבו סנאן

תוכנית גנ/ 14968

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח מגורים משולב מסחר, אבו סנאן
מספר: גנ/ 14968
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים א' לשטח מגורים משולב מסחר.
שינוי בקו בנין בהתאם לקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיאבו סנאןאבו סנאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18800חלק68, 70, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6770שנוי לתכנית המתאר ג / 1013, אבו סנאןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 580. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2072. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
קבלת תכנית03/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601813/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500413/07/2005