שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין

תוכנית ג/ 11180

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח ספורט סכנין
מספר: ג/ 11180
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה מס' 82 גוש 19314 משטח מגורים
א' לשטח ספורט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19314חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4883. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2000. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2605. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/08/1999
קבלת תכנית21/02/1999