שינוי יעוד משטח למגורים ג' לשטח המיועד למסחר משולב במשרדים, שינוי למתאר,

תוכנית ג/ 9178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד משטח למגורים ג' לשטח המיועד למסחר משולב במשרדים, שינוי למתאר,
מספר: ג/ 9178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד המגרשים בהסכמת בעלי הקרקע.
ב. שינוי יעוד הקרקע משטח מגורים ג' לשטח המיועד
למסחר משולב במשרדים.
ג. קביעת זכויות והגבלות הבניה ואופי הבינוי בתחום
התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
ישוב: עפולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16661חלק38-3940, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות01/08/2004תאריך פרסום: 01/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5318. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו22/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1996תאריך פרסום: 01/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4439. עמוד: 4645. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 23/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה05/06/1996
קבלת תכנית14/04/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004